Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Đố vui: Cờ vua
23/11/2009

Yêu cầu của bài toán: Đặt 6 quân cờ: Vua – Hậu – Xe – Tượng – Mã và Tốt vào bàn cờ đã cho sao cho các ô ghi số trên bàn cờ bằng số quân khống chế ô đó.
URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=3652

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn