Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Trò chơi trong đó ai cũng phải thua
25/01/2010

Các bạn có đọc nhầm không đấy. Không nhầm đâu. Có hai nhà toán học cùng chơi một trò chơi. Nếu họ là những người thông minh, suy luận có lý thì chắc chắn họ sẽ phải đầu hàng trước.


Giả sử họ là A và B chúng ta sẽ cùng xem họ chơi gì và như thế nào.

Có một số lượng không hạn chế các quân bài. Mỗi quân bài có hai mặt, trên mỗi mặt có ghi một con số. Quân bài thứ nhất các mặt ghi số 1 và 2, quân bài thứ hai ghi các số 2 và 3, cứ như vậy,.....

Hai người chơi như sau: họ cùng bốc một quân bài bất kỳ và mỗi người xem một mặt của quân bài đó. Người nào nhìn thấy số lớn hơn sẽ thắng. Người chơi có thể (và có quyền) đầu hàng trước.

Trong cuộc chơi trên sau một lúc suy nghĩ cả hai đều sẽ "đầu hàng"!!

Thật vậy giả sử A nhìn thấy số 1 nghĩa là mặt bên kia phải là số 2 do vậy tất nhiên A phải đầu hàng. Nếu như A nhìn thấy số 2 nghĩa là mặt bên kia phải là 1 hoặc 3. Nếu là 1 thì bên kia phải đầu hàng, nhưng không thấy hắn đầu hàng nghĩa là bên kia là 3 và do đó ta phải đầu hàng,...... Cứ như vậy theo qui nạp!!URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=3732

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn