Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Tải và cài đặt phần mềm School Primary Viewer 5.0, bản cập nhật hỗ trợ Thông tư 32 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 27/10/2009 về Quy định đánh giá xếp loại học sinh tiểu học
25/01/2010

Ngày 25/01/2010, công ty Schoo@lnet đã tiến hành cập nhật cho phần mềm SPVR 5.0 theo những qui định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tại lần cập nhật này, phần mềm SPVR 5.0 đã hỗ trợ hoàn toàn cách tính điểm và xếp loại theo Thông tư 32 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 27/10/2009 về Quy định đánh giá xếp loại học sinh tiểu học.


Các thầy cô giáo và nhà trường chỉ cần tải file spvr50update25012010.zip về máy, sau đó giải nén và tiến hành theo các bước sau để thực hiện việc nâng cấp và cập nhật phần mềm SPVR 5.0.

- Khi tiến hành giải nén tập tin spvr50update25012010.zip vào một thư mục, ta sẽ có 3 file: dangky.bat, spvr.exeSpvr50Tools.dll

- Copy và ghi đè tệp tin spvr.exe vào thư mục cài đặt phần mềm SPVR 5.0 (Đường dẫn mặc định khi cài đặt phần mềm là: "C:Program FilesSchool@netSchool Primary Viewer 5.0).

- Tiếp theo quay lai thư muc vừa giải nén, chạy file dangky.bat để cập nhật lại phần mềm

- Sau đó khởi động lại máy tính và chạy lại chương trình SPVR 5.0 để làm việc như bình thường.

Lưu ý: Đối với các máy tính sử dụng hệ điều hành Windows XP, Vista, Windows 7, các thầy cô giáo cần phải đăng nhập với người dùng (Account) là Administrator để thực hiện các bước trên.

Tải phần mềm School Primary Viewer 5.0, bản cập nhật mới nhất ngày 25/01/2010URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=3734

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn