Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Video hướng dẫn Nhập, điều chỉnh chi tiết các câu hỏi trong iQB 4.0
27/01/2010

Đây là lệnh nhập câu hỏi đầy đủ nhất của bộ phần mềm iQB. Lệnh này có trong các phiên bản iQB Leo 3.0.

Lệnh này cho phép:

- Nhập tất cả các dạng câu hỏi được hỗ trợ trong phần mềm iQB.


- Cho phép xem, nhập mới và điều chỉnh thông tin mọi câu hỏi có trong DS câu hỏi chính thức của CSDL.

- Cho phép đặt bộ lọc câu hỏi theo các hạn chế về kỹ năng và kiến thức để tìm ra các câu hỏi theo ý muốn.

Thực hiện lệnh này bằng lệnh: Dữ liệu /Nhập, điều chỉnh câu hỏi.

Màn hình lệnh chính nhập và điều chỉnh chi tiết câu hỏi có dạng sau.

Các lệnh chính nằm tại các nút phía dưới bên phải màn hình này:

Tạo mới: khởi tạo và nhập mới câu hỏi.

Xóa: xóa câu hỏi hiện thời từ DS các câu hỏi.

Sửa: thay đổi thông tin nội dung của câu hỏi hiện thời.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=3739

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn