Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

17. Đồ làm ruộng
11/05/2010

Muốn xới đất lên, thì người ta dùng cày, hay dùng cuốc và cào. Cày và bừa thì dùng ở ngoài đồng, phải có trâu bò kéo. Cuốc và cào thì dùng ở vườn-tược, tay người ta làm lấy.


Đào đất thì người ta dùng cái thuổng (xuổng, thêu), hay là cái mai. Đập đất cho nhỏ, thì người ta dùng cái vồ bằng gỗ. Giũi cỏ cho sạch, thì người ta dùng cái nạo. Còn nhiều nơi người ta dùng quả-lăn bằng gỗ hay bằng đá để lăn cho nhỏ đất, hoặc để trang cho phẳng mặt đất. Đến mùa lúa chín, thì người ta dùng cái hái (vằng) để gặt, cái liềm để cắt rạ. Hết thảy những đồ ấy là đồ cần dùng cho những nhà làm ruộng.

Giải nghĩa. Giũi = nạo cho sạch. Có nơi gọi là xủi. – Trang = san cho phẳng.

Bài tập

Đặt câu.Tìm những tiếng trong bài mà đặt vào những câu sau này: Người ta dùng cái………hay cái…………để đào đất. – Cái …………thì để đập đất. - Mặt đất không …………..thì dàn ra. - Người đi gặt thì cần phải có cái ……….

Làm văn. - Kể những công việc người đi gặt.

Cày và bừa thì phải có trâu bò kéoURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=3880

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn