Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

21. Học-trò lười-biếng
13/05/2010

Bính là một đứa học-trò lười biếng (nhác-nhớn). Sáng ngày dậy trưa nên đi học trễ, mà tiếng rằng đi học , nhưng chẳng mấy khi nó thuộc bài và làm đủ bài.
Khi nó ở nhà, cha mẹ sai làm việc gì, thì tìm đường trốn-tránh. Cả ngày chỉ thích chơi-bời lang-thang ở ngoài đường, ngoài ngõ. Cha mẹ nó đánh mắng luôn và thầy giáo cũng quở phạt luôn.

Nếu nó cứ lười biếng như thế mãi, thì về sau chắc sẽ phải khổ suốt đời. Những người lười biếng thì không làm gì nên thân. Ta chớ lười biếng.

Giải nghĩa. Lang-thang = vơ-vẩn ngoài đường. – Quở = cũng nghĩa là mắng .

Bài tập

Học tiếng. – Trễ nải, - lười-biếng, - trốn-tránh, - quở phạt.

Làm văn.Trả lời những câu hỏi sau này: Thế nào là học-trò lười biếng? – Lúc đi học thì nó thế nào? – khi ở nhà thì nó thế nào? – Những người lười biếng thì ngày sau thế nào

Ta chớ nên lười biếngURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=3888

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn