Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

58. Trang-sức
05/06/2010

Cô Năm chẳng học-hành, chẳng may vá gì. Cả ngày chỉ cái gương, cái lược, chải-chuốt, vuốt-ve, sắm sửa trong mình cho đẹp.


Bà mẹ thấy vậy, một hôm mắng rằng: “Mày tưởng chỉ có môi sonm, má phấn, áp quần là lượt mới là đẹp thôi ư? Không, con ơi! Người ta đẹp không cốt gì ở cái trang-sức bề ngoài. Chỉ có người làm ăn chăm chỉ nết-na tử-tế mới thật là đẹp thôi. Mày học-hành khá, khâu vá giỏi, xếp đặt mọi việc trong nhà cho có ngăn-nắp, ấy là cái đẹp của mày ở đấy, con ạ”.

Giải nghĩa. Trang-sức = quần áo, phấn sáp cho đẹp. – Nết-na = tính tốt.

Bài tập


Học tiếng. – Gương, - quần áo, - phấn, - sáp son.

Đặt câu.Tìm những tiếng trong bài mà đặt vào những câu sau này: - Người đàn bà soi…….đánh …, bồi…., sắm sửa…. Làm văn.Trả lời những câu hỏi sau này: - Cô Năm chỉ thích ngắm vuốt thế nào? – Một hôm bà mẹ mắng cô làm sao? – Trong bài nói người ta cốt đẹp ở cài gì?Tôt gỗ hơn tốt nước sơnURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=3968

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn