Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

10 bước xếp thời khóa biểu với phần mềm TKB - Bước 8
08/06/2010

Bước 8. In ấn TKB

Phần mềm TKB cho phép in 3 loại thời khóa biểu: theo lớp, theo giáo viên và theo phòng học. Lệnh in được thực hiện từ thực đơn
Hệ thống/In ấn.


- Phần mềm cho phép in TKB toàn trường theo lớp, giáo viên, phòng học hoặc in TKB của từng lớp, từng giáo viên, từng phòng học.

- Cho phép đặt thông số trang in rất đa dạng. Cho phép xem trước khi in.

- Các lựa chọn in trên ô TKB rất phong phú và đa dạng.

Trong tất cả các giao diện của cửa sổ lệnh in TKB, nút Tùy chọn sẽ cho phép lựa chọn cách đưa dữ liệu ra lưới TKB cho từng kiểu in.- Lệnh Công cụ --> Thông tin phòng học truyền thống cho phép người dùng quan sát và in thời khóa biểu của các phòng học truyền thống (là phòng học theo sơ đồ lớp) trong nhà trường.

URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=3978

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn