Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

10 bước xếp thời khóa biểu với phần mềm TKB- Bước 9
08/06/2010

Bước 9. Sử dụng các công cụ hỗ trợ của phần mềmPhần mềm TKB có khá nhiều công cụ hỗ trợ quan trọng giúp người xếp thời khóa biểu trong các công việc quản lý, theo rõi và xếp thời khóa biểu của mình.
1. Tinh chỉnh bảng PCGD
Chức năng này cho phép thực hiện các công việc thay đổi phân công chuyên môn trong quá trình năm học mà không phải thực hiện lại các lệnh gốc như nhập DS giáo viên, nhập bảng PCGD và rất có nhiều ứng dụng trên thực tế. Các chức tinh chỉnh bảng PCGD của phần mềm TKB bao gồm:Trên thực tế tất cả các thay đổi PCGD phát sinh trong năm học đều là tổ hợp của các lệnh tinh chỉnh như đã nêu trong bảng trên.

Để thực hiện chức năng này hãy thực hiện lệnh: Công cụ/Các công cụ trên bảng PCGD.Chuyển giao đơn: Giáo viên A bàn giao tiết dạy của một môn học tại một lớp học cho giáo viên B. Trường hợp này xảy ra khi cần điều chỉnh PCGD của một GV trong nhà trường. Có thể coi đây là một thao tác chuyển đổi PCGD nhỏ nhất trong TKB.
Chuyển giao kép: Giáo viên A bàn giao tiết dạy tại một số lớp, một số môn cho các giáo viên khác dạy.Chuyển giao đầy đủ: Giáo viên A nghỉ dạy, bàn giao công việc cho các giáo viên khác.Chuyển giao ghép: Hai giáo viên B, C dồn tiết theo một môn học, tại hai lớp khác nhau cho giáo viên A.

Chuyển giao ghép song song: Tại một lớp học, hai giáo viên B, C dồn toàn bộ tiết dạy cho giáo viên A.

2. Đặt mật khẩu cho dữ liệu TKB
Tệp dữ liệu có thể cài đặt mật khẩu để không cho phép người khác xem hoặc sửa đổi. Có 2 loại mật khẩu cho mỗi tệp *.tkb: mật khẩu mở File (và xem TKB) và mật khẩu Sửa và Ghi (mật khẩu đầy đủ).

Thực hiện lệnh cài đặt hoặc sửa đổi mật khẩu từ lệnh:

Công cụ --> Đặt mật khẩu dữ liệu TKB.3. Lưu trữ các phương án TKB khác nhau
Phần mềm TKB cho phép lưu trữ trong bộ nhớ đồng thời nhiều phương án TKB khác nhau.

Ngoài phương án hiện thời (đang làm việc) phần mềm cho phép lưu trữ thêm 05 phương án khác của thời khóa biểu.

Các phương án này được lưu trữ hoàn toàn độc lập với nhau.Lệnh ghi phương án: lưu dữ liệu từ hiện thời --> sang các phương án 1 - 5.

Lệnh khôi phục phương án: khôi phục dữ liệu từ phương án 1 - 5 vào dữ liệu hiện thời.

Lệnh In phương án: in TKB của các phương án đang lưu trữ.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=3980

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn