Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

62. Thư gửi mừng thầy học
08/06/2010

Ngày ……tháng…….năm…….

Thưa thầy,

Năm mới, con ở nhà được chúc mừng cha mẹ con. Con tiếc không được
gần thầy để chúc mừng thầy.Con còn bé dại, chưa biết viết thư thế nào cho hay. Con chỉ biết chúc thầy được mạnh khỏe, sống lâu, cũng như con đã chúc cho cha mẹ con vậy. Nhân dịp (nhịp) con lại xin hứa cùng thầy rằng: năm nay con hết sức học-hành và không bao giờ dám quên công phu khó nhọc thầy dạy dỗ chúng con.

Học-trò kính lạy:

Nguyễn-văn……

Giải nghĩa.Mừng tuổi = mừng ai được thêm một tuổi ngày mồng một đầu năm. – Hứa = nhận làm một việc hay nhận cho cái gì.

Bài tập

Học tiếng. - Mừng tuổi, - chúc, - viết thư.

Đặt câu.Tìm những tiếng trong bài mà đặt vào những câu sau nay: Năm mới, người ta …..nhau. – Người ta………cho nhau những sự tốt lành. – Gần thì đến nhà, xa thì ………cho nhau.

Mừng tuổi nhau năm mớiURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=3981

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn