Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

63. Cái cò, cái vạc, cái nông.
09/06/2010

Cái cò, cái vạc, cái nông,
Sao mày giậm lúa nhà ông, hỡi cò?
Không, không , tôi đứng trên bờ
Mẹ con cái vạc đổ ngờ cho tôi.
Chẳng tin, thì ông đi đôi,
Mẹ con nhà nó còn ngồi đây kia.


Đại ý. – Bài này lấy chuyện con cò, con vạc, con nông mà ngụ cái ý chê người nhà-quê hay có tính xấu đôi co(chối) mách-lẻo.

Giải nghĩa. – Cái vạc = cái vạc tức là con vạc, một thứ chim về loài cò, lông xám hay lốm-đốm, thường đi ăn ban đêm. - Cái nông = một thứ chim thuộc về loài vịt, ta thường gọi là bồ-lông hay bè-bè, mình to bằng ba con vịt, mỏ dài và ở dưới có một cái túi để đựng cá. – Đi đôi = đi đôi co(chối) để đối tụng.

Bài tập

Học tiếng. – Đổ ngờ, - giậm, - chẳng tin, - bờ.

Đặt câu. – Tìm những tiếng trong bài mà đặt vào những câu sau này: Người ta đắp……..để giữ nước ở ruộng hoặc để phân giới-hạn ruộng của mình. – Hai đứa bé kia đi bắt chuồn-chuồn ………..cả lên ngô của người ta. – Nó nói thế mà ông……..thì đi hỏi xem. – Anh kia mất cái quản bút (cây viết), lại…….cho tôi lấy.

Làm văn . – Trả lời những câu hỏi sau này: Con cò hình nó thế nào? – Các anh biết mấy thứ cò? – Giống cò ăn ở đâu và ăn những gì? – Cò có hại gì cho ruộng lúa không?

Ta không nên đôi co mách lẻoURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=3984

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn