Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

66. Con chuột
10/06/2010

Con chuột, mình nhỏ, mõm nhỏ, mắt to, tai rộng, đuôi dài mà thót (nhọn). Lông nó ngắn và mềm. Chuột ở đâu cũng có, trong nhà, ngoài đồng, vườn-tược, rừng-rú.


Chuột to ở dưới cống gọi là chuột cống, chuột nhỏ ở trong nhà gọi là chuột nhắt (lắt); chuột ở ngoài đồng gọi là chuột đồng. Nó ăn quả, ăn hột, ăn củ, ăn cây, cắn giấy , cắn vải, cắn gỗ, cắn da, cái gì nó cũng gậm được. Răng chuột cứng và sắc, nên nó khoét được cả tủ và rương. Lúc đói, nó cắn cả quần áo của ta nữa.

Giống chuột chỉ làm hại ta và nguy hiểm cho ta nữa, vì nó có thể đem bịnh dịch-hạch mà truyền đi mọi nơi.

Giải nghĩa.Thót = dài mà đàng cuối cứ nhỏ dần mãi đi. – Gậm = cắn bằng răng cửa. – Rương = hòm để đựng đồ.

Bài tập

Học tiếng. – Vườn-tược, - rừng-rú, - khoét thủng.

Làm văn.Trả lời những câu hỏi sau này: Hình-thù con chuột thế nào? - Ở đâu có chuôt? – Nó ăn những gì? – Muốn trừ bớt chuột đi, thì ta phải làm thế nào?

Chuột chẳng được ích lợi gì cho ta cả.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=3992

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn