Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

68. Lý-trưởng làng ta
12/06/2010

Lý trưởng là người của dân cử ra làm việc làng. Trong làng có việc gì ra đến quan, thì lý-trưởng đi thay mặt dân. Quan trên có lệnh gì truyền về làng, cũng trách cứ ở lý-trưởng.


Hương-hội có quyết định việc gì, thì lý-trưởng phải thi-hành. Nhưng công việc hệ trọng nhất của lý-trưởng là việc sưu thuế. Vì bao nhiêu tiền thuế đinh, thuế điền, cùng một tay lý-trưởng thu để đem nộp quan cả. Xem thế thì công việc lý-trưởng nặng nhọc lắm.

Giải nghĩa.Thuế đinh = thuế người. – Thuế điền = thuế ruộng.


Bài tập

Làm văn. Trả lời những câu hỏi sau này: Lý-trưởng là thế nào? – Lý-trưởng làm những việc gì? – Công việc nặng nề nhất của lý-trưởng là việc gì?

Lý-trưởng là người của làng cử raURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=4000

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn