Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

95. Mặt trời
05/07/2010

Mặt trời cũng là một trái cầu tròn như trái đất ta ở, nhưng lớn hơn trái đất không biết bao nhiêu mà kể. Ta coi hình như bé, là tại mặt trời xa trái đất vô cùng. Xung-quanh mặt trời có những ngôi sao nhỏ gọi là hành-tinh. Trái đất ta cũng là một vị hành-tinh.


Khí nóng và ánh sáng do ở mặt trời mà ra. Ta ở trên mặt đất mà có ánh sáng và có khí nóng là nhờ có cái ánh sáng và cái khí nóng ở trên mặt trời chiếu xuống. Không có mặt trời thì trái đất đời đời tối-tăm lạnh-lẽo, cỏ cây không mọc được và người cũng không sống được .

Giải nghĩa. Hành-tinh = ngôi sao đi quanh mặt trời.

Bài tập

Đặt câu. Tìm những tiếng trong bài mà đặt vào những câu sau này: Ở trên …….thì có chỗ cao, có chỗ lõm. – Nhờ có ánh sáng mặt trời ……..thì ta mới c ó ngày có đêm. – Những ngôi sao đi quanh mặt trời gọi là………

Làm văn. Trả lời những câu hỏi sau này: Hình mặt trời thế nào? – Tại làm sao ta trông thấy mặt trời bé? – Mặt trời chiếu những gì xuống cho ta? – Không có mặt trời thì trái đất thế nào?

Mặt trời chiếu ánh sáng cho taURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=4123

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn