Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

99. Nhà ở phải sạch-sẽ và có ngăn-nắp
08/07/2010

Độ nọ tôi có vào chơi nhà anh Thanh, mà tôi còn nhớ mãi đến bây giờ. Nhà anh ta chẳng lấy gì làm giầu có, lịch-sự, nhà gianh (tranh), vách đất, nhưng thật là sạch từ cổng sạch vào.


Trong nhà bày ít đồ-đạc, chỉ những đồ tre gỗ xuềnh-xoàng thôi, nhưng cái nào cái nấy, xếp đặt có hàng lối phân-minh, ngăn-nắp chỉnh-tề. Kể từ bức tranh dán trên vách, cho đến cái khóm hoa, giàn lý trước cửa, cái gì cũng có ý-vị cả, ai ngó thấy cũng phải ưa.

Ấy thế mới biết người ta không kỳ giầu nghèo, hễ ai biết xếp đặt cho có ngăn-nắp, và biết giữ-gìn cho được sạch-sẽ, thì dẫu ở đâu cũng vui cũng đẹp.

Giải nghĩa.Xuềnh-xoàng = Không có cái gì là trang-hoàng lịch sự. – Ngăn –nắp = có trật-tự, đâu ra đấy. – Ý-nhị = có vẻ đẹp con mắt và có thú-vị.

Bài tập

Đặt câu. Tìm những tiếng trong bài mà đặt vào những câu sau này: Ở trong nhà cần phải có …………thì trông mới đẹp. – Nhà tuy ít……….nhưng cái nào cái nấy xếp có trật-tự. – Tôi vào nhà người anh em bạn thấy có ba cái………dán trên tường.

Làm văn. – Trả lời những câu hỏi sau này: Trong nhà ở phải xếp đặt thế nào? – Muốn cho chỗ ở của mình được vui vẻ, thì phải làm thế nào? – Thứ-tự là thế nào?

Nhà ở phải giữ sạch-sẽ và có ngăn nắpURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=4160

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn