Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

100. Các tinh-tú
09/07/2010

Những đêm sáng trời, ta thử ngửa mặt lên trời mà coi, thì thấy không biết cơ-man nào là những đốm sáng nhấp-nhánh, càng trông càng thấy nhiều, Ấy là những ngôi sao. Những ngôi sao ấy, ta trông thấy nhỏ li-ti, nhưng chính thật thì lớn vô cùng , lớn hơn trái đất của ta hàng mấy mươi nghìn lần.


To nhưng mà trông thấy nhỏ, là vì sao cách trái đất xa không biết thế nào mà kể. Mặt trời cũng là một ngôi sao, nhưng mặt trời gần trái đất hơn, cho nên ta trông thấy lớn. Mặt trăng thì không phải là ngôi sao, và không to bằng mặt trời, nhưng ở gần trái đất hơn, cho nên ta trông được rõ.

Giải nghĩa.Tinh-tú = tiếng nói gồm cả các sao ở trên trời. – Cơ-man = nhiều không đếm được. – Li-ti = nhỏ bằng hột tấm.

Bài tập

Đặt câu. – Tìm những tiếng trong bài mà đặt vào những câu sau này: Hôm nào trời thanh thì ta trong thấy nhiều sao……trên trời. – Sáng dậy, ánh mặt trơi…..vào trong buồng tôi. - …………trông chói là vì nó tự sáng;……trông không chói là vì nó chịu cái ánh sáng của mặt trời như trái đất vậy.

Làm văn.Trả lời những câu hỏi sau này: Đêm ngửng lên trời thì ta trông thấy gì? – Mặt trời và ngôi sao khác nhau thế nào? – Mặt trăng và ngôi sao khác thế nào?

Ban đêm sao nhấp-nhánh trên trờiURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=4168

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn