Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Truyện Cười: 22. Anh mù cười
19/07/2010

Người mù cùng các anh bạn ngồi chơi. Các người trông thấy sự lạ, buồn cười, đều cười cả. Người mù thấy cười cũng cười, các người hỏi rằng: “Anh trông thấy gì mà anh cười”. Người mù nói rằng: “Các anh cười, chắc là sự hay, không có nhẽ đánh lừa tôi, nói một đường ra một nẻo”.
URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=4219

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn