Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Truyện Cười: 24. Sao văn tế
21/07/2010

Thầy đồ ngồi dạy học, chủ nhà vợ chết, nhờ thầy làm văn tế. Thầy đồ sao ngay văn tế bố. Chủ nhà trách thầy rằng: “Viết nhầm”. Thầy nói rằng: “Văn ở sách có khi nào nhầm, nhà anh nhầm thì có, đây tôi không nhầm rồi”.
URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=4230

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn