Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Truyện Cười: 26. Tàng sừ (giấu cày)
23/07/2010

Một người đi cày ở ngoài đồng, vợ gọi về ăn cơm, bảo rằng: “Ta còn giấu cái cày đã”. Nói thật to. Đến lúc về, vợ bảo rằng: “Giấu cày sao không nói sẽ chứ, nói to thế người ta biết nó có lấy mất không”. Chồng ăn xong, chạy ra xem, quả nhiên mất cày, chạy về nói vào tai vợ sẽ nói thầm rằng: “Mất cái cày rồi”.
URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=4245

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn