Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Truyện Cười: Rất hợp lý
23/07/2010

Hai sinh viên gặp nhau:
- Thằng Khánh vừa nhập viện đấy. Tao với mày mua bánh mì đến thăm nó nhé!
- Cái gì?
- Thế đến thăm người ốm người ta thường mang theo những gì?
- Thì cam, đường, sữa...
- Đấy! Bánh mì mà chấm sữa thì tuyệt! Mà nó thì khối đứa mang sữa tới thăm rồi, mang bánh mì đến là đúng điệu nhất!
URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=4249

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn