Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN TRỰC TUYẾN BẰNG THẺ NỘI ĐỊA VIETINBANK E-PARTNER
01/09/2010

A/ KÍCH HOẠT CHỨC NĂNG THANH TOÁN TRỰC TRUYẾN:


Đăng ký sử dụng Dịch vụ thanh toán trực tuyến tại quầy giao dịch của Vietinbank.


B/ HƯỚNG DẪN THANH TOÁN TRỰC TUYẾN:


Bước 1: Chọn hàng hóa/ dịch vụ và chọn thanh toán bằng thẻ nội địa Vietinbank:

Chọn hàng hóa/ dịch vụ cần mua, hoàn thành đơn đặt hàng, sau đó chọn thanh toán với Thẻ ATM nội địa. Tiếp đó, chọn biểu tượng Vietinbank.
Bước 2: Nhập thông tin thẻ và xác thực tài khoản

- Tên chủ thẻ (Tên in trên mặt trước thẻ, không có dấu)

- Số thẻ (gồm 16 số, in trên mặt trước của thẻ)

- Ngày phát hành (phần “VALID FROM” in trên mặt thẻ)
Bước 3: Xác nhận thanh toán tại Vietinbank:

- Nhập Mật khẩu dịch vụ thanh toán trực tuyến.

- Nhập Chuỗi ký tự được yêu cầu.

- Tích vào nút “Tôi chấp nhận tất cả điều khoản thanh toán của Vietinbank”. Click OK.Chú ý:

- Bạn được nhập mật khẩu tối đa 03 lần, lần thứ 03 nhập sai mật khẩu, giao dịch sẽ bị hủy bỏ.

- Hạn mức thanh toán: tối đa 30,000,000đ/ lần/ ngày.


Bước 4: Xác thực chủ thẻ bằng OTP (OneTime Password)

Bạn sẽ nhận được OTP (10 chữ số) qua SMS về số điện thoại di động đã đăng ký với Vietinbank.

Bạn nhập mã OTP để xác thực.
Bước 5: Nhận kết quả giao dịch

VietinBank sẽ gửi thông báo kết quả giao dịch (chấp nhận hoặc từ chối).

URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=4424

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn