Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Toán 7 - Chương II - Bài 8. Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
25/09/2010


1. Các trường hợp bằng nhau đã biết của hai tam giác vuông

Nhờ các trường hợp bằng nhau của tam giác, ta đã suy ra :

- Nếu hai cạnh góc vuông của tam giác vuông này lần lượt bằng hai cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau (theo trường hợp cạnh - góc - cạnh, h.140).


Hình 140

Tải trực tiếp tệp hình học động: L7_ch2_h140.ggb

Xem trực tiếp hình vẽ động trên màn hình.

- Nếu một cạnh góc vuông và một góc nhọn kề cạnh ấy của tam giác vuông này bằng một cạnh góc vuông và một góc nhọn kề cạnh ấy của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau (theo trường hợp góc - cạnh - góc, h.141).

- Nếu cạnh huyền và một góc nhọn của tam giác vuông này bằng cạnh huyền và một góc nhọn của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau (theo trường hợp góc -cạnh - góc, h.142).


Hình 141

Tải trực tiếp tệp hình học động: L7_ch2_h141.ggb

Xem trực tiếp hình vẽ động trên màn hình.


Hình 142

Tải trực tiếp tệp hình học động: L7_ch2_h142.ggb

Xem trực tiếp hình vẽ động trên màn hình.

?1Trên mỗi hình 143, 144, 145 có các tam giác vuông nào bằng nhau ? Vì sao ?


Hình 143

Tải trực tiếp tệp hình học động: L7_ch2_h143.ggb

Xem trực tiếp hình vẽ động trên màn hình.


Hình 144

Tải trực tiếp tệp hình học động: L7_ch2_h144.ggb

Xem trực tiếp hình vẽ động trên màn hình.


Hình 145

Tải trực tiếp tệp hình học động: L7_ch2_h145.ggb

Xem trực tiếp hình vẽ động trên màn hình.

2. Trường hợp bằng nhau về cạnh huyền và cạnh góc vuông

- Nhờ định lí Py-ta-go, ta dễ dàng chứng minh được một trường hợp bằng nhau nữa của hai tam giác vuông.Hình 146

Tải trực tiếp tệp hình học động: L7_ch2_h146.ggb

Xem trực tiếp hình vẽ động trên màn hình.

Chứng minh (h. 146) : Đặt BC = EF = a, AC = DF = b.

?2 Cho tam giác ABC cân tại A. Kẻ AH vuông góc với BC (h. 147). Chứng minh rằng (giải bằng hai cách).


Hình 147

Tải trực tiếp tệp hình học động: L7_ch2_h147.ggb

Xem trực tiếp hình vẽ động trên màn hình.

BÀI TẬP

63. Cho tam giác ABC cân tại A. Kẻ AH vuông góc với BC ( HBC ). Chứng minh rằng:

a) HB = HC.

b)

64. Các tam giác vuông ABC và DEF có , AC = DF. Hãy bổ sung thêm một điều kiện bằng nhau (về cạnh hay về góc ) để .

LUYỆN TẬP

65. Cho tam giác ABC cân tại A ()

Vẽ BH AC (H AC), CK AB (K AB).

a) Chứng minh rằng AH = AK.

b) Gọi I là giao điểm của BH và CK. Chứng minh rằng AI là tia phân giác của góc A.

66. Tìm các tam giác bằng nhau trên hình 148 :


Hình 148

Tải trực tiếp tệp hình học động: L7_ch2_h148.ggb

Xem trực tiếp hình vẽ động trên màn hình.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=4524

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn