Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Định nghĩa
16/10/2006

Trong giờ Lịch sử, sau khi nói về khái niệm của "Thị tộc" và "Bộ lạc", cô hỏi:

- Các em, trong thời kỳ công xã nguyên thủy, người đứng đầu "Thị tộc" là ai?

- Tộc trưởng ạ! - Một học sinh trả lời.

- Tốt ! Thế còn "Bộ lạc"?

Cả lớp không ai nghĩ ra.

Tí giơ tay:

- Dạ? thưa cô, Bộ trưởng ạ!
URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=496

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn