Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Thông tin về các phần mềm loại PC License
19/02/2011

Nhằm mang đến sự thuận tiện cho khách hàng khi mua các sản phẩm phần mềm của công ty School@net, sắp tới công ty chúng tôi sẽ thiết lập và mở thêm một dịch vụ mới cho phép khách hàng dễ dàng, thuận lợi hơn khi đăng ký mua các sản phẩm phần mềm của công ty. Các phần mềm này sẽ có tên gọi chung là Phần mềm Bản quyền PC (PC License Software).

Dưới đây là danh sách các phần mềm loại PC License của công ty School@net.


Tên PM / nhóm PMThông tin chungThông tin bản quyền phần mềmDownloadCác link liên quan
TKB / TKB 8.0TKB 8.0
Phần mềm hỗ trợ xếp thời khóa biểu.
Phiên bản: 8.0
- Bản quyền cấp theo từng máy tính.
- Giá bán: 7.000.000 đ / trường.
- Mỗi License được cấp 02 mã cài cho 2 máy PC.
- Cài đặt bổ sung: 250.000 đ / PC.
- Bản Setup cài đặt phần mềm.
- Mẫu hợp đồng.
- Mẫu Giấy phép sử dụng phần mềm.
- User Guide.
- TKB Câu hỏi & Trả lời.
- TKB What’s New
- Các bài viết về phần mềm TKB.
iQB / iQB Leo 4.0
Bản dành cho trường phổ thông
iQB Leo 4.0
Phần mềm Ngân hàng đề thông minh
Phiên bản 4.0 Leo Edition.
Bản dành cho trường phổ thông
- Bản quyền cấp theo từng máy tính.
Giá bán: 5.500.000 đ / trường.
- Mỗi License được cấp 05 mã cài cho 5 máy PC.
- Cài đặt bổ sung: 250.000 đ / PC.
- Bản Setup cài đặt phần mềm.
- Mẫu hợp đồng.
- Mẫu Giấy phép sử dụng phần mềm.
- User Guide.
- Các phần mềm miễn phí kèm theo: iTester Pro, iTester, iTQMaker, iTestMixer.
- Các bài viết về phần mềm iQB
iQB / iQB Leo 4.0
Bản dành cho các Phòng Đào tạo, trường Đại học
iQB Leo 4.0
Phần mềm Ngân hàng đề thông minh.
Phiên bản 4.0. Leo Edition.
Bản dành cho các Phòng Đào tạo, trường Đại học, Cao đẳng.
- Bản quyền cấp theo từng máy tính.
- Giá bán: 20.000.000 đ / trường.
- Mỗi License được cấp 09 mã cài cho 9 máy PC.
- Cài đặt bổ sung: 250.000 đ / PC.
- Bản Setup cài đặt phần mềm.
- Mẫu hợp đồng.
- Mẫu Giấy phép sử dụng phần mềm.
- User Guide.
- Các phần mềm miễn phí kèm theo: iTester Pro, iTester, iTQMaker, iTestMixer.
- Các bài viết về phần mềm iQB
iQB / iQB Leo 4.0
Bản dành cho các Khoa, Bộ môn trong các trường Đại học
iQB Leo 4.0
Phần mềm Ngân hàng đề thông minh.
Phiên bản 4.0. Leo Edition.
Bản dành cho Khoa, Bộ môn, trường Đại học, Cao đẳng.
- Bản quyền cấp theo từng máy tính.
- Giá bán: 9.000.000 đ / Khoa / Bộ môn.
- Mỗi License được cấp 09 mã cài cho 9 máy PC.
- Cài đặt bổ sung: 250.000 đ / PC.
- Bản Setup cài đặt phần mềm.
- Mẫu hợp đồng.
- Mẫu Giấy phép sử dụng phần mềm.
- User Guide.
- Các phần mềm miễn phí kèm theo: iTester Pro, iTester, iTQMaker, iTestMixer.
- Các bài viết về phần mềm iQB
Việt Games / Hangman Pro Hang man Pro
Phần mềm Tìm từ. Bản chuyên nghiệp.
- Bản quyền cấp theo từng máy tính.
- Giá bán: 150.000 đ / License.
- Mỗi License được mã cài cho 01 máy PC.
- Bản Setup cài đặt phần mềm.
- User Guide.
- Một số mẫu từ điển WD.
- Một số mẫu tệp dữ liệu người dùng adf.
- Các bài viết có liên quan đến phần mềm này
Việt Games / Word Sort Pro Word Sort Pro
Phần mềm Sắp xếp từ. Bản chuyên nghiệp.
- Bản quyền cấp theo từng máy tính.
- Giá bán: 150.000 đ / License.
- Mỗi License được mã cài cho 01 máy PC.
- Bản Setup cài đặt phần mềm.
- User Guide.
- Một số mẫu từ điển WD.
- Một số mẫu tệp dữ liệu người dùng adf.
- Các bài viết có liên quan đến phần mềm nàyURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=5115

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn