Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Thông báo: Công ty Công nghệ Tin học nhà trường sắp phát hành phiên bản mới của phần mềm hỗ trợ xếp thời khóa biểu, TKB 8.5
11/07/2011

Bùi Việt Hà, công ty Công nghệ Tin học Nhà trường

Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường sắp phát hành phiên bản mới của phần mềm hỗ trợ xếp thời khóa biểu: TKB 8.5. Sau đây là liệt kê một số tính năng mới của phiên bản này.


1. Bổ sung thêm lệnh Xếp môn thực hành

Lệnh Xếp môn thực hành được bổ sung với mục đích xếp trước một số môn học thực hành, học trong các phòng học bộ môn.

Vì sao cần có chức năng mới này.

Trên thực tế, các môn học cần thực hành có những yêu cầu tiết học riêng biệt, ví dụ, đối với THCS, mỗi giáo viên sẽ dạy môn cần thực hành theo nhiều lớp, do đó có nhu cầu dạy tất cả các lớp này trong cùng 1 buổi để không mất thời gian chuẩn bị cho các buổi thực hành này.

Lệnh Xếp môn thực hành được đặt trong thực đơn Các lệnh chính.

Giao diện của lệnh có dạng như hình sau.

2. Nâng cấp giao diện tình chỉnh thời khóa biểu cho phép thực hiện các lệnh trực tiếp trên ô thời khóa biểu phòng học

Một nâng cấp quan trọng nữa của phần mềm đã nâng cấp và hoàn thiện tất cả các giao diện thời khóa biểu phòng học trong các lệnh tinh chính dữ liệu chính của phần mềm.

Giờ đây người xếp thời khóa biểu có thể thao tác trực tiếp trên các thời khóa biểu phòng học tương tự như thao tác trên các thời khóa biểu lớp hay giáo viên.

Trong hình dưới đây chúng ta thấy khung thông tin phòng đã hoạt động đầy đủ và người dùng có thể thao tác trực tiếp trên các ô của thời khóa biểu phòng học, cả bộ môn lẫn đa năng.

3. Bổ sung thêm chức năng Show All Room

Trong các phiên bản trước đây của phần mềm TKB, chúng ta đã làm quen với các giao diện của các lệnh quan sát thời khóa biểu của tất cả các lớp (Show All) hay tất cả các giáo viên (Browse Teacher). Tuy nhiên chưa có 1 giao diện tương tự nào cho các phòng học.

Trong phiên bản mới TKB 8.5 lần đầu tiên đã đưa vào 1 giao diện mới cho phép quan sát đồng thời các phòng học trong nhà trường, đó là lệnh Show All Room.

Để thực hiện lệnh này hãy nháy chuột lên nút trên thanh công cụ chính của phần mềm.

Khuôn dạng của lệnh Show All Room sẽ tương tự như lệnh Show All đối với lớp học.

Trong cửa sổ này, chúng ta sẽ quan sát được tất cả thời khóa biểu của các phòng học trong nhà trường. Có thể thao tác trực tiếp các lệnh như xóa tiết, chuyển tiết hoặc xếp trực tiếp tiết lên thời khóa biểu phòng học.

4. Đổi mới cách thể hiện các lệnh Xem nhanh thời khóa biểu lớp và giáo viên

Trong các phiên bản trước đây của phần mềm TKB, các lệnh Xem nhanh TKB lớp và giáo viên chỉ đóng vai trò 1 lệnh phụ hỗ trợ quan sát thêm các thời khóa biểu. Tính năng xem nhanh này đã được cải tiến trong TKB 8.5, cho phép tích hợp và đồng bộ dữ liệu với lớp và giáo viên trong các lệnh Show All, Browse Teacher hay Show All Room.

5. Bổ sung chức năng chuyển đổi thời khóa biểu toàn trường

Chức năng này cho phép chuyển đổi toàn bộ TKB của tất cả các lớp và giáo viên trong nhà trường theo 2 buổi trong tuần.

Tính năng mới này được bổ sung theo yêu cầu thực tế của một số nhà trường.

Sau khi chọn hai ngày cần chuyển đổi TKB (hai ngày này sẽ có 2 màu khác nhau trên lưới), chọn phạm vi chuyển đổi và nháy nút Thực hiện để thực hiện chức năng chuyển đổi này.

6. Bổ sung chức năng tự động gửi thời khóa biểu cho các giáo viên vào hòm thư điện tử

Đây là một chức năng rất hữu ích của phần mềm TKB mới được đưa vào từ TKB 8.5. Tính năng này cho phép gửi thông tin TKB đến từng giáo viên trong nhà trường thông qua thư điện tử.

Giao diện của lệnh này như hình dưới đây:

Chú ý: để thực hiện được chức năng này, máy tính cần có kết nối o­nline với Internet.

7. Bổ sung thuật toán tinh chỉnh tối ưu OpDPR/FPR

Bắt đầu từ phiên bản TKB 6.5, chúng tôi đã đưa dần vào phần mềm các tính năng đánh giá, tối ưu dữ liệu TKB. Trong đó đặc biệt quan trọng là các thuật toán tinh chỉnh tối ưu khi xếp thời khóa biểu.

Hai thuật toán tinh chỉnh tối ưu quan trọng đã được đưa vào phần mềm TKB là:

- Thuật toán tinh chỉnh tối ưu OpCX/OpDPR đưa vào từ bản TKB 7.5

- Thuật toán tinh chỉnh tối ưu OpFPR đưa vào từ bản TKB 8.0.

Trong phiên bản mới TKB 8.5, một thuật toán tinh chỉnh tối ưu nữa được đưa vào là thuật toán OpDPR/FPR. Đây là thuật toán tối ưu kết hợp cả 2 thuật toán tối ưu đã nói ở trên. Thuật toán này được đưa vào thay thế cho thuật toán DPR-1e sẽ bị loại bỏ khỏi phần mềm TKB.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=5427

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn