Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Câu hỏi: Khi tôi xếp bằng tay trên TKB lớp, mỗi lần xếp tôi lại phải chọn Môn khác, sau đó chọn môn từ một danh sách. Công việc này rất mất thời gian, có cách nào thực hiện được nhanh hơn không?
13/02/2006

Trả lời: Trong một màn hình điều chỉnh dữ liệu Thời khóa biểu (Main Loop, Show All hay Browse Teacher), các thông số của "Môn khác" hoặc "Lớp khác" được lưu trữ trong bộ nhớ. Nếu ta chọn lại các môn này hoặc lớp này lần thứ hai thì không cần phải thực hiện lại "Môn khác", mà chỉ cần thực hiện ngay lệnh "Môn đ•ã chọn" trên TKB lớp hoặc "Môn, Lớp đ•ã chọn" trên TKB giáo viên.


URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=56

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn