Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Mô hình sử dụng bộ phần mềm iQB 5.0 trong các nhà trường phổ thông Việt Nam. Phần 1: Mô hình tổng quan
23/09/2011

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường

iQB 5.0 không phải là 1 phần mềm độc lập, mà là một dãy các phần mềm, một giải pháp hoàn chỉnh cho bài toán quản lý ngân hàng câu hỏi và kiểm tra kiến thức trong nhà trường.


Hiện nay phần lớn các nhà trường và giáo viên các trường phổ thông hãy còn lúng túng không biết nên sử dụng các phần mềm iQB này như thế nào sao cho hiệu quả nhất.

Bài viết này sẽ giúp các nhà trường và GV có cách nhìn và hiểu rõ hơn về các định hướng sử dụng bộ phần mềm iQB trên thực tế của trường mình.

Trước tiên chúng ta hãy xem xét hệ thống các phần mềm chính của giải pháp iQB, các phần mềm này được mô tả trong hình sau đây:

Bảng sau sẽ mô tả tóm tắt các chức năng chính của các phần mềm nằm trong nhóm iQB.

Stt

Phần mềm

Chức năng

1.

iQB Leo 5.0

Đây là phiên bản đầy đủ nhất của bộ phần mềm iQB dành cho các nhà trường phổ thông, các Sở Giáo dục & Đào tạo, các Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Có tất cả các chức năng chính bao gồm: Khởi tạo CSDL ngân hàng câu hỏi; nhập, điều chỉnh câu hỏi; khởi tạo mẫu đề kiểm tra và sinh tự động để kiểm tra; trộn câu hỏi đề kiểm tra; kiểm tra trực tuyến; chấm bài trực tiếp. Phần mềm có nhiều chức năng quản lý các CSDL ngân hàng câu hỏi các môn học.

2.

iQB Cat 5.0

iQB Cat là bản dành riêng cho giáo viên sử dụng với mục đích cá nhân của mình. Phần mềm có các chức năng chính: Khởi tạo CSDL ngân hàng câu hỏi; nhập, điều chỉnh câu hỏi; khởi tạo mẫu đề kiểm tra và sinh tự động để kiểm tra; trộn câu hỏi đề kiểm tra; kiểm tra trực tuyến; chấm bài trực tiếp.

Phần mềm được phát hành theo 2 bản; Cơ sở và Đầy đủ. Bản đầy đủ chỉ hơn bản Cơ sở bởi lệnh nhập sửa trực tiếp đề kiểm tra.

3.

iTester Pro 5.0

Phần mềm có chức năng chính là kiểm tra trực tiếp trên máy tính theo các đề kiểm tra đã được tạo bởi phần mềm iQB. Kết quả làm bài trực tuyến sẽ được ghi lại trong một tệp do GV qui định. Phần mềm định hướng cài đặt trong các phòng máy tính có mạng LAN của nhà trường.

4.

iTester 5.0

Phần mềm có chức năng chính là kiểm tra trực tiếp trên máy tính theo các đề kiểm tra đã được tạo bởi phần mềm iQB. Kết quả làm bài hiện ngay trên máy tính. Phần mềm định hướng dùng trong gia đình học sinh.

5.

iTestMixer 5.0

Phần mềm có chức năng trộn câu hỏi của một đề kiểm tra cho trước và sinh ra nhiều đề kiểm tra khác tương đương. Có chức năng xem và in đề kiểm tra.

6.

iTQMaker 5.0

Phần mềm có chức năng chính là sinh tự động nhanh đề kiểm tra theo các CSDL ngân hàng câu hỏi có sẵn. Đề kiểm tra được sinh ra theo mẫu đề kiểm tra có sẵn trong CSDL ngân hàng câu hỏi.

Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau phân tích xem các nhà trường sẽ sử dụng các phần mềm trên trong hoàn cảnh của từng trường mình như thế nào.

I. Mô hình tổng quan

Mô hình tổng quan dựa trên các điều kiện lý tưởng về cơ sở vật chất, kinh phí và khả năng ứng dụng CNTT của nhà trường. Mô hình này được mô tả trong sơ đồ dưới đây:

Có thể tóm tắt mô hình tổng quan như sau:

- Phần mềm iQB Leo sẽ được mua và cài đặt tại khu vực Ban Giám Hiệu dùng để quản lý thống nhất các CSDL ngân hàng câu hỏi cho toàn trường. Tùy thuộc vào thực tế mà khu vực "BGH" nàycó thể chỉ là một hoặc một tổ hợp nhiều máy tính được đặt dưới sự giám sát trực tiếp của Hiệu trưởng hoặc Hiệu phó nhà trường.

- Phần mềm iQB Cat sẽ được trang bị cho các phòng bộ môn và GV sẽ sử dụng phần mềm này để thực hiện các công việc khác nhau liên quan đến ngân hàng câu hỏi và đề kiểm tra. GV thực hiện các công việc này có thể do nhu cầu cá nhân hoặc có thể do sự phân công của nhà trường.

- Tại các phòng máy tính chung của nhà trường sẽ cài đặt phần mềm iTester Pro dùng cho việc kiểm tra trực tuyến theo đề kiểm tra dành cho HS.

- Các phần khác của bộ phần mềm như iTestMixer hay iTQmaker sẽ được sử dụng tùy theo nhu cầu bổ sung của Ban giám hiệu và giáo viên trong nhà trường.

Mô hình tổng quan trên đây cũng có thể coi là mô hình lý tưởng nhất trên thực tế.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=5602

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn