Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Mô hình sử dụng bộ phần mềm iQB 5.0 trong các nhà trường phổ thông Việt Nam. Phần II: các mô hình áp dụng thực tế. Mô hình quản lý tập trung
24/09/2011

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường
II. Các mô hình có thể áp dụng trên thực tế

Để áp dụng mô hình tổng quan trên vào thực tế, các nhà trường có rất nhiều lựa chọn khác nhau phụ thuộc vào điều kiện về sơ sở vật chất, phụ thuộc vào khả năng sử dụng phần mềm và am hiểu CNTT của ban lãnh đạo cũng như đội ngữ GV trong nhà trường.

Sau đây chúng tôi xin đề xuất 4 mô hình hay phương án có thể áp dụng được trong các nhà trường phổ thông, cấp THCS và THPT. Tùy thuộc vào thực tế, BGH nhà trường có thể lựa chọn một trong những phương án này một cách hợp lý nhất.

1. Mô hình quản lý tập trung

Đây là mô hình tập trung quản lý toàn bộ tất cả các CSDL ngân hàng câu hỏi các môn học trong nhà trường.

Nhà trường, BGH sẽ đầu tư hẳn một phòng máy tính (hoặc 1 góc), cài đặt hệ thống phần mềm iQB Leo / Cat và sẽ thực hiện toàn bộ công việc quản lý tại phòng máy tính này. Các CSDL ngân hàng câu hỏi gốc sẽ được khởi tạo và quản lý bởi phần mềm iQB Leo cài đặt trong các phòng máy này.

Các công việc chính của phòng quản lý CSDL này bao gồm:

- Thiết lập quản lý việc nhập dữ liệu cho tất cả các CSDL ngân hàng câu hỏi các môn học cho nhà trường.

- Việc nhập dữ liệu câu hỏi có thể từ các phần mềm soạn thảo văn bản hoặc trực tiếp trong phần mềm iQB nhưng bắt buộc phải thực hiện bên trong phòng máy tính này.

- Thiết lập các mẫu đề kiểm tra theo yêu cầu của Sở hoặc theo Chương trình chuẩn của Bộ GD và Đào tạo.

- Khởi tạo các đề kiểm tra chính thức cho các môn học dùng chính thức trong toàn trường. Các đề kiểm tra này được khởi tạo và bảo mật bên trong phòng máy tính này. Nhà trường sẽ cấp phát đề kiểm tra cho GV hoặc các lớp học theo một qui trình chặt chẽ để bảo mật cho các đề kiểm tra này.

Tóm lại Phương án Quản lý tập trung này là tối ưu nhất cho các nhà trường phổ thông khi sử dụng phần mềm iQB. Phương án này đòi hỏi nhà trường phải có 1 đội ngũ nhân viên hay GV sử dụng thành thạo phần mềm iQB và được giao nhiệm vụ quản trị hệ thống đối với các CSDL ngân hàng câu hỏi này. Có thẻ thuê thêm 1 hoặc 2 nhân viên chuyên nhập dữ liệu cho các ngân hàng câu hỏi này.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=5604

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn