Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Đố vui IQ cuối tuần. Câu hỏi 16
24/12/2011

Câu hỏi 16

Cho hình như dưới đây:

Hãy tìm mảnh còn thiếu của hình trên trong số những mảnh sau ?
URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=5896

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn