Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Truyện cười La Hill - Truyện số 8
18/01/2012

A.

Fred was a young soldier in a big camp. During the week they always worked very hard. But it was Saturday, and all the young soldier were free, so their officer said to them, "You can go into the town this afternoon, but first I'm going to inspect you."


Fred came to the officer, and the officer said to him. "Your hair's very long. Go to the barber and come back to me again."

Fred ran to the barber's shop, but it was closed because it was Saturday. Fred was very sad for a few minutes, but then he smiled and went back to the officer.

"Are my boots clean now, sir?" he asked.

The officer did not look at Fred's hair. He looked at his boots and said, "Yes, they're much better now. You can go out. And next week, first clean your boots, and then come to me".

B.

Fred là một anh lính trẻ trong một trại lính lớn. Họ thường làm việc rất chăm chỉ cả tuần. Nhưng vào ngày thứ bảy, tất cả lính trẻ đều được tự do. Cho nên viên sĩ quan nói với họ: "Chiều nay các anh được phép ra phố chơi. Nhưng trước hết tôi phải kiểm tra các anh đã".

Fred đến gặp viên sĩ quan. Viên sĩ quan bảo anh: "Tóc của anh dài quá. Đi cắt tóc đi rồi quay lại gặp tôi"

Fred chạy đến phòng cắt tóc, nhưng phòng đã đóng cửa vì hôm ấy là thứ bảy. Mới đầu, Fred thấy rất buồn, sau anh mỉm cười rồi quay trở lại gặp viên sĩ quan.

"Thưa ngài, bây giờ giầy của tôi đã sạch chưa?" Anh ta hỏi.

Viên sĩ quan không nhìn tóc Fred. Ông ta nhìn vào đôi giày và nói: "Tốt, sạch hơn nhiều rồi. Anh có thể đi được, tuần sau nhớ lau giầy trước đã rồi hãy đến tôi nghe chưa!"

C. Chú thích:

Trường hợp ngoại lệ của so sánh hơn:

good - better

Ví dụ:

Your boots are much better now.

D. Bài tập

Put o­ne word in each empty place

1. The soldier's work was not easy during the week: they worked...

2. They did not work o­n Saturday: they were... then.

3. Fred's haris was not ... it was very long.

4. Fred was not... they were clean.

5. The officer did not say, "Your boots are ... now". He said, "Your boots are better now".URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=5981

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn