Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Truyện cười La Hill - Truyện số 10
27/01/2012

A.

Mr Edwards likes singing very much, but he is very bad at it. He went to dinner at a friend's house last week, and there were some other guests there too.

They had a good dinner, and then the hostess went to Mr Edwards and said "You can sing, Peter. Please sing us something"


Mr Edwards was very happy, and he began to sing and old song about the mountains of Spain. The guests listened to it for a few minutes and then o­ne of the guests began to cry. She was a small woman and had dark hair and very dark eyes.

One of the other guests went to her, put his hand o­n her back and said, "Please don't cry. Are you Spanish?"

"No", she answered, "I'm not Spanish, and I've never been to Spain. I'm a singer, and I love music!".

B.

Ông Edwards rất thích hát nhưng ông ta hát rất tồi. Tuần trước ông ta đến dự bữa cơm chiều ở nhà bạn. Ngoài ông ra còn có một số khách nữa.

Họ ăn một bữa cơm rất ngon. Sau đó chủ nhà tiến đến chỗ ông Edwards đứng và nói "Peter, anh biết hát, hãy hát cho chúng tôi nghe một bài nào."

Ông Edwards rất vui, bắt đầu hát một bài hắt về những rặng núi Tây Ban Nha. Các khách đều lắng nghe một lúc, rồi thì một người khách bắt đầu khóc. Đó là một phụ nữ nhỏ nhắn, tóc đen và mắt đen. Một người khách tiến lại phía cô, khẽ đặt tay vào vai cô và nói: "thôi đừng khóc nữa. Cô là người Tây Ban Nha à?"

Một người đàn ông trẻ khác hỏi cô: "Cô yêu quý nước Tây Ban Nha lắm nhỉ?"

"Không" Cô trả lời. "Tôi không phải là người Tây Ban Nha. Tôi cũng chưa bao giờ đến đất nước Tây Ban Nha. Tôi là một ca sĩ và tôi yêu thích âm nhạc."

C. Chú thích:

Câu đề nghị lịch sự bắt đầu bằng Please

Ví dụ: Please, sing us something

Please, don't cry

D. Bài tập

WHICH OF THESE SENTENCES ARE TRUE (T)AND WHICH ARE FALSE (F)? WRITE T OR F IN THE BOXES.

1. Mr Edwards likes singing very much.

2. He sang before dinner.

3. He sang a song about England.

4. The woman cried because she was Spanish.

5. The woman was a singer.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=6009

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn