Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Đặc sản
19/11/2006

Cô giáo hỏi một học sinh:

- Ngoài câu: "Cốm Vòng - gạo tám Mễ Trì. Tương Bần - húng Láng còn gì ngon hơn", em còn biết món ăn đặc sản nào được đi vào ca dao không?

- Thưa cô đó là... tiếng chuông Thiên Mụ canh gà Thọ Xương
URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=606

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn