Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Câu hỏi và bài tập hình học dành cho giáo viên. Bài 3. Vòng tròn. Dây cung. Đường kính
23/02/2012

Jarov, Margolite, Skopec. Người dịch: Bùi Việt Hà

CHƯƠNG 1: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

Bài 3. Vòng tròn. Dây cung. Đường kính

31. Vẽ, dựng các điểm cách điểm O cho trước một khoảng cách cho trước. Các điểm như vậy tạo nên hình gì?

32. Trên một đường tròn lấy 3 điểm bất kỳ A, B, C. Hãy chỉ ra các cung được tạo bởi các điểm này. Hãy chỉ ra cung nào:

1) Nhỏ hơn 900.

2) Nhỏ hơn nửa vòng tròn.


3) Lớn hơn nửa vòng tròn.

Đánh giá độ lớn cung tròn bằng mắt thường.

33. Trên một vòng tròn cho trước 4 điểm A, B, C, D sao cho các cung AB và CD bằng nhau. Hãy chỉ ra các cặp cung khác bằng nhau trên vòng tròn này. Xét cả các trường hợp riêng và đặc biệt của vị trí của các điểm này.

34. Hãy viết ra điều kiện để M nằm trong, nằm trên hay nằm ngoài vòng tròn tâm O bán kính R.

35. Vẽ, dựng các điểm nằm trong một góc cho trước và cách đều đỉnh của góc này một khoảng cách cho trước. Các điểm này tạo nên hình gì?

36. Hãy chỉ ra một điểm trong vòng tròn có tính chất sau: qua điểm này có thể kẻ được vô hạn các cung có độ dài bằng nhau.

37. Độ dài của hai dây cung trong vòng tròn bán kính R phải như thế nào để sao cho với mọi vị trí hai dây cung này sẽ luôn cắt nhau trong vòng tròn.

38. Giả sử AB và MN là hai đường kính vuông góc với nhau trong một vòng tròn. Khi đó các cung tròn AM, AMB là bao nhiêu độ? Hãy chia cung tròn BN làm đôi bằng điểm C (bằng mắt thường). Khi đó cung BC chiếm bao nhiêu phần của vòng tròn? Làm thế nào để chia vòng tròn xấp xỉ thành 12 phần bằng nhau?

39. Cho hai đường tròn đồng tâm O. Từ O kẻ 3 tia , trong đó có 1 tia là đường phân giác của góc tạo bởi 2 tia còn lại. Các tia này cắt vòng tròn bên trong tại các điểm A, B, C và tại vòng tròn ngoài tại các điểm tương ứng là A1, B1, C1. Hãy chỉ ra quan hệ giữa các cung tròn được tạo ra bởi các tia này trên các vòng tròn tương ứng.

40. 1) Hướng Bắc và hướng Tây Nam tạo thành một góc bao nhiêu độ? (chỉ tính phần góc mở nhỏ).

2) Góc lớn tạo bởi các kim đồng hồ là bao nhiêu tại các thời điểm 3 giờ, 13 giờ và 16 giờ?

3) Sau 2 tiếng thì Trái đất đã quay quay trục của mình một góc bao nhiêu độ?

41. Hãy vẽ bằng mắt thường trên giấy các góc 450, 300, 600, 900, 1450, 2000. Sau đó dùng thước đo độ kiểm tra xem độ sai sót có nhiều không.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=6107

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn