Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Truyện cười La Hill - Truyện số 15
06/04/2012

A.

Jimmy lives in London and he began swimming a few months ago. He likes swiming, and he often goes to the swimming-pool near his house with his mother and swims there for an hour or two.


He was six years old last week, and his mother said, "You swim quite well now, Jimmy, but you've never seen the sea, have you? Your father and I are going to take you there o­n Sunday, and you're going to swim in the sea. It isn't cold now and it's much like than a swimming-pool.

Jimmy's father and mother took him to the sea in their car o­n Sunday, and they stopped at the side of a small harbourd. Jimmy went out and looked at the sea for a long time, but he was not very happy. Then he said to his mother, "Which is the shallow end?"

B.

Jimmy sống ở London. Cách đây mấy tháng nó bắt đầu tập bơi. Nó rất thích bơi và thường cùng với mẹ đi bơi ở bể bơi gần nhà. Ngày nào nó cũng bơi khoảng một hai tiếng đồng hồ.

Tuần trước Jimmy vừa tròn 6 tuổi. Mẹ nó bảo "Jimmym bây giờ con đã bơi giỏi rồi, nhưng chưa bao giờ được trông thấy biển. Bố mẹ sẽ dẫn con ra biển vào chủ nhật này và con sẽ được bơi ở biển. Trời bây giờ chưa lạnh. Bơi ở biển thích hơn trong bể bơi nhiều."

Vào ngày chủ nhật, bố mẹ Jimmy đưa nó ra biển bằng ô tô.

Họ dừng lại bên bờ biển. Jimmy bước xuống ô tô ngắm biển một lúc lâu nhưng trông nó không được vui lắm, sau đó nói với mẹ: "Đầu nào nước nông hả mẹ?"

C. Bài tập

WRITE THERE. PUT THE CORRECT WORDS IN

1. Jimmy (is swimming/ swims) now

2. He (is often swimming/ often swims) in this pool

3. His mother (does not swim/ is not swimming)

4. She sometimesURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=6241

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn