Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Truyện cười La Hill - Truyện số 16
10/04/2012

A.


Mary was an English girl, but she lived in Rome. She was six years old. Last year her mother said to her, "You're six years old now, Mary, and you're going to begin going to a school here. You're going to like it very much, because it's a nice shool"


“Is it an English school?” Mary asked.

“Yes, it is”. Her mother said.

Mary went to the school, and enjoyed her lessons. Her mother always took her to school in the morning and brought her home in the afternoon. Last Monday her mother went to the school at 4 o'clock, and Mary ran out of her class.

“We're got a new girl in our class today, Mummy”, she said. “She's six years old too, and she's very nice, but she isn't English. She's German.”

“Does she speak English?” Mary's mother asked.

“No, but she laughs in English.” Mary said happily.

B.

Mary là một cô bé người Anh nhưng cô sống ở Rome. Bé mới lên 6. Năm ngoái mẹ nói với bé: “năm nay con đã lên 6 rồi đấy Mary ạ, con sẽ đi học ở đây. Con sẽ rất thích trường lớp vì đó là ngôi trường đẹp.”

Mary nói: “Đấy có phải là trường Anh không mẹ?” Mẹ trả lời: “Phải đấy”.

Mary đi học và rất thích các bài học ở trường. Sáng nào mẹ cũng đưa bé đi tới trường và chiều đến đón bé về nhà. Thứ hai tuần trước, mẹ đến trường vào lúc 4 giờ. Mary chạy ra khỏi lớp.

Bé nói: “ Mẹ ơi, lớp con hôm nay có một bạn mới. Bạn ấy cũng sáu tuổi. Bạn ấy rất hay nhưng không phải là người Anh. Người Đức mẹ ạ”.

Mẹ Mary hỏi: “Thế bạn ấy có nói tiếng Anh không?” Mary vui vẻ trả lời: “Không mẹ ạ. Nhưng bạn ấy cười bằng tiếng Anh”.

C. Bài tập

A. WHICH OF THESE SENTENCES ARE TRUE (T) AND WHICH ARE FALSE (F)? WRITE (T) OF (F) IN THE BOXES

1. Mary went to an English school.

2. She did not like her school.

3. The new girl in Mary's class was English.

4 The new girl in Mary's class was German.

5. The new girl laughed like an English girl.

B. ANSWER THESE QUESTIONS.

1. Where did Mary live?

2. What did her mother say to her when she was six?

3. What did Mary ask?

4. What did her mother say?

5. How did Mary like her school?

6. What did she say to her mother last Monday?

7. What did her mother ask?

8. What did Mary say then?URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=6254

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn