Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Truyện cười La Hill - Truyện số 20
27/04/2012

A.

Harry didn't stop his car at some traffic - lights when they were red, and he hit another car. Harry jumped out and went to it.. There was an old man in the car. He was very frightened and said to Harry, "What are you doing? You nearly killed me!"


"Yes", Harry aswered, "I am very sorry". He took a bottle out of his car and said, "Drink some of this. Then you'll feel better". He gave the man some whisky, and the man drank it, but then he shouted again, "You nearly killed me!"

Harry gave him the bottle again, and the old man drank a lot of the whisky. Then he smiled and said to Harry, "Thank you, I feel much better now. But why aren't you drinking?"

"Oh, well" Harry answered, "I don't want any whisky now. I 'm going to sit here and wait for the police"

B.

Harry không đỗ xe lại ở chỗ đèn giao thông khi đèn đỏ, và anh đâm phải một chiếc xe khác, Harry nhảy ra khỏi xe, tiến đến chiếc xe kia. Trong xe có một ông già. Ông già rất kinh hoàng và nói với Harry: "Anh làm gì thế? Suýt nữa thì anh giết tôi rồi còn gì!"

"Vâng", Harry đáp, "Tôi xin lỗi. "Anh lấy ở trong xe ra một chai rượu và nói: "Hãy uống một chút rồi ông sẽ thấy khá hơn". Anh cho ông già uống một ít rượu Whisky, nhưng rồi ông ta lại hét lên: "Tí nữa thì anh giết tôi rồi đấy!"

Harry lại đưa cho ông ta chiếc chai và ông uống rất nhiều.. Đoạn ông mỉm cười nói với Harry: " Cám ơn. Bây giờ tôi thấy khá hơn rồi. Nhưng tại sao anh lại không uống nhỉ?"

"ồ", Harry trả lời, "Bây giờ thì tôi chẳng muốn một chút whisky nào hết. Tôi sẽ ngồi đây đợi cảnh sát đến".

C. Bài tập

A. WHICH OF THESE SENTENCE ARE TRUE (T) AND WHICH ARE FALSE (F)

1. Harry hit an old man.

2. Harry hit another car.

3. The old man was very frightened.

4. Harry gave the old man some water.

5. The old man drank alot of whisky.

6. Harry did not drink any whisky.

B. ANSWER THESE QUESTIONS.

1. Why dis Harry hit another car?

2. What did the old man say?

3. What did Harry answer, and what did he do?

4. What did the old man do?

5. What did the old man say then?

6. What did Harry do?

7. What did the old man do and say then?

8. What did Harry say?URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=6316

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn