Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Đố vui IQ giữa tuần. Câu hỏi 51
10/05/2012

Câu hỏi 49:Khả năng tính nhẩm

Một bằng chứng cho thấy rằng khả năng giảng dạy và thực hành tính nhẩm số học trong giáo dục hiện đại không được mở rộng hơn so với thời gian trước, khi trẻ em phải học thuộc lòng các bảng tính, do đó chúng có thể đưa ra kết quả của phép nhân dạng 9 nhân 8 hoặc 6 nhân 7 tức thời mà không phải suy nghĩ.


Có thể việc đó không phải là điều gì quá bất ngờ trong thời đại máy tính và truyền thông hiện nay, tuy nhiên, khả năng tính nhẩm là một công cụ hữu hiệu trong việc đưa ra các kết quả và đồng thời cũng là một cách thức tuyệt vời để thử thách trí não của bạn.

Phần tiếp theo là các câu đố thử thách khả năng tính nhanh của bạn, qua 30 câu hỏi, có độ khó tăng dần. Bạn cần thực hiện một cách nhanh chóng và cẩn thận, cố gắng tư duy thật nhanh và hiệu quả nhất trong từng câu hỏi.

Bạn có 45 phút để giải quyết 30 câu hỏi.

Việc sử dụng máy tính cầm tay là không được phép và bạn chỉ được viết câu trả lời ra giấy, toàn bộ công việc cần thực hiện trong đầu.

1. Tìm tích của 9 nhân 8

2. Tìm kết quả của phép chia 126 cho 3

3. Tính tích của 15 nhân 11

4. Tính giá trị 45 % của 300.

5. Tính kết quả 7 nhân 12 rồi chia cho 6

6. Chia 56 cho 8 rồi cộng với 17

7. Tính giá trị 35 % của 250.

8. Tính giá trị 5/8 của 240

9. Nhân 15 với 6 rồi trừ đi 29

10. Tính kết quả của ¾ của 92 sau đó cộng với 13

11. Nhân 7 vời 4 sau đó với 6

12. Chia 52 cho 4 rồi cộng với tích 17 nhân với 3

13. Tính kết quả của 3206 chua cho 7

14. Tính kết qủa 32 + 8 + 18 + 25

15. Tính giá trị 55% của 320

16. Tính giá trị 5/9 của 270

17. Số nào lớn hơn, 5/8 của 112 hoặc 7/8 của 88

18. Tính giá trị của tổng 5683 và 1729, sau đó nhân với 2

19. Chia 672 cho 12

20. Trừ 369 từ 1250

21. Cộng 2/5 của 90 với 5/6 của 78

22. Nhân 72 với 15

23. Biểu diễn kết quả 8/40 dưới dạng số thập phân

24. Trừ 865 từ 1063

25. Nhân 694 cho 11

26. Nhân 86 với 9 rồi cộng với tích 13 nhân 6

27. Tính kết quả của phép trừ 1000 cho 5/9 của 117

28. Tính tổng 5,8 + 6,8 + 7,34

29. Trừ 7.3 từ 34.2

30. Nhân 6.85 với 7URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=6352

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn