Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Giải Đố vui giữa tuần. Câu hỏi 55
30/05/2012

Lời giải

1. 26: bắt đầu với các số ở trên cùng trong mỗi nhóm và chuyển động theo hình xoáy ốc theo chiều ngược kim đồng hồ, kết thúc ở trung tâm mỗi hình. Các số ở nhóm thứ nhất tăng lên 2, nhóm thứ 2 tăng lên 3, nhóm thứ 3 tăng lên 4 và nhóm cuối tăng lên 5.

2. 97.5 kg. 100% giảm giá 35% còn 65%, giảm tiếp 20% = 65*0.8 = 52%, tiếp tục giảm 25% còn 39%. Giá mới sẽ là: 39% *230 = 97.5


3. 6.15: có 2 dãy số bên trong dãy đã cho: 10,9,8,7,6 và 11,12,13,14,15

4. 42 : ( 6 × 6) + 6

5. 50%: đó cũng là khả năng rằng ít nhất có hai đồng xu sẽ rơi với cùng mặt ngửa. Do đó khả năng ít nhất 2 đồng xu sấp bằng khả năng có ít nhất hai đồng xu ngửa là: 50%.

6. 2 phút 12 giây


7. 11 : [ (23 + 15) - 5] ÷ 3

8. 50: cộng 1,2,9,27,81 hay nói cách khác các tổng được cộng và sau đó nhân với 3 trong mỗi lần

9. 12: 9 × 5 × 12 = 540

10. 18, 68: cộng 3 số trong mỗi hàng/ cột để nhận được số thứ tư

11. 7 chiếc cặp, mỗi chiếc chứa 13 quả táo: 91 là tích của 2 số nguyên tố 7 và 13.

12. Tổng số tiền 40,70 bảng. Tiền đi tàu hết 27,35 bảng, tiền đi taxi hết 27,35 – 15,90 = 11,45 bảng, tiền đi xe bus hết : 11,45 – 9,55 = 1,90 bảng.
Tổng cộng hết 27,35 + 11,45 + 1,90 = 40,70 bảng.

13. 343: mỗi số bằng lập phương của số mặt trong hình bằng: 7*7*7 = 343

14. 46,75 m2: Ta có 240 m2 ((20 × 4 = 80) × 3 = 240), (6 × 18 =108)+(15,5 × 5,5 = 85,25) = 193.25. Diện tích còn lại: 240 – 193.25 = 46.75

15. 9: ¼ hoặc 4/16 phần cà phê chỉ có đường + 5/8 hoặc 10/16 cà phê có sữa và đường + 1/16 cà phê chỉ có sữa = 15/16, phần còn lại: 1/16 là cà phê đen. Số người uống cà phê đen: 1/16*144 = 9 ngườiURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=6416

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn