Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Giải Đố vui giữa tuần. Câu hỏi 57
13/06/2012

Lời giải

1. có 9 mặt được thể hiện (hay 18 nửa mặt), sáu trong số 18 mặt này bị che khuất. Do đó một phần ba số mặt có thể thấy trên hình bị che phủ.

2. Tổng giá trị các góc có đỉnh là tâm hình bát giác trong bên trong hình là 3600. Do đó giá trị mỗi góc là: 360/8 = 450, các góc còn lại trong mỗi tam giác cân bằng nhau và bằng: (180-45)/2 = 67.50. Do đó số đo góc trong của hình bát giác bằng 2*67.5 = 1350


3. f.

4. c

5. d

6. 6,75 đơn vị vuông

7. AB = đưowng kính, CD bán kính, EF: dây cung, GH: cát tuyến

8. Lần lượt: truyền nhiệt, Bức xạ, đối lưu

9. c

10. b

11. e

12. 50: 12 ở mặc sau, 10 ở các cạnh, 6 ở bên dưới, 6 ở trên cùng, 12 ở mặt trước, 4 ở bên trong.

13. c

14. 224

15. bURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=6446

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn