Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Truyện cười La Hill - Truyện số 28
07/07/2012

A.

Len was thirty years old, and he had very long hair. He lived in a big city, but one year he did not find any work there, so he went to a small town and began looking for work there. He went to a lot of places, but nobody wanted him.


Then he met an old friend, and this man said to him. "People in this town don,t like long hair. Why don,t you go to a barber?He can cut a lot of it off, and then you can get some work"

Len went to a barber and said, "Please cut most of my hair off".

The barber begin. He cut and cut for a long time and then he said to Len, "Were you in the army a few years ago?"

"Yes, I was, " Len answered. "Why did you ask that?"

"Because I,ve found your cap" the baber said.

B.

Len 30 tuổi và anh để tóc dài. Anh sống ở thành phố nhưng có một năm anh không tìm được việc làm ở đó nên anh đến một thành phố nhỏ để tìm việc làm. Anh đã đi nhiều nơi nhưng chẳng có ai cần anh cả.

Rồi anh gặp một người bạn cũ. Anh ta bảo anh: "ở thành phố này người ta không thích tóc dài đâu. Tại sao cậu không đi cắt tóc nhỉ? Ông thợ sẽ cắt bớt tóc cho cậu, rồi cậu có thể kiếm được việc làm nào đó".

Len đi đến hiệu cắt tóc và nói: "xin cắt thật nhiều tóc đi cho tôi"

Người thợ cắt tóc bắt đầu cắt. Ông ta cắt và cắt rất lâu, đoạn ông ta nói với Len: "Cách đây vài năm ông phục vụ trong quân đội phải không?

"Vâng" Len đáp. "Tại sao ông lại hỏi như vậy?"

"Bởi vì tôi thấy chiếc mũ vải của ông trong tóc," người thợ cắt tóc nói.

C. Bài tập

A. WHICH OF THESE SENTENCE ARE TRUE (T) AND WHICH ARE FALSE (F)

1. Len was twenty year old.

2. Len had very long hair.

3. Nobody wanted Len for work.

4. Len met an old friend.

5. The barber cut off a lot of Len,s hair.

6. Len was in the army a few years ago.

B. ANSWER THESE QUESTIONS

1. Why did Len go to a small town?

2. Did he find work at o­nce?

3. What did his old friend say to him?

4. Where did Len go then?

5. What did he say to the barber?

6. What did the barber ask Len?

7. What did Len say?

8. And what did the barber answer?URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=6497

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn