Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Truyện cười La Hill - Truyện số 31
19/07/2012

A.

Mick lived in the country, and he had some nice, fat chickens too. He sold the eggs and the meat, and got quite a lot of money for them.

His neighbour had a big garden too, and he also had vegetables and nice, fat chickens in it. There was a wire fence between the gardens, but it was very old, and the chickens often found holes in it and went through.


Now Mick wanted a new fence between his garden and his neighbour's, so Mr Biggs came to build it. Mick said to him, "Please make the fence out of strong wood. And I want a hole in it. Make it big enough for my chickens to get into my neighbour's garden and eat his vegetables, but too small for his to get into mine and eat mine"

B.

Mick sống ở nông thôn. Ông có một khu vườn rất rộng trồng rau và nuôi vài chú gà béo đẹp. Ông bán trứng và thịt gà kiếm được rất nhiều tiền.

Người hàng xóm của ông cũng có một khu vườn rộng và ông ta cũng có rau và những chú gà béo đẹp ở trong vườn. Giữa hai khu vườn có một chiếc hàng rào làm bằng dây thép nhưng đã rất cũ và các chư gà thường tìm các lỗ hổng trong hàng rào để chạy qua.

Bây giờ Mick muốn dựng hàng rào mới giữa vườn của ông và vườn của hàng xóm, vì thế ông Biggs được mời đến làm hàng rào đó. Mick nói với ông ta. "Ông làm ơn làm hàng rào bằng gỗ tốt vào đấy. Làm cho tôi một lỗ hổng ở hàng rào. Lỗ hổng đó phải đủ rộng để cho gà của tôi chui sang ăn rau của hàng xóm, nhưng lại quá nhỏ đối với gà của ông ta để chúng không thể chui sang ăn rau trong vườn tôi được"

C. Bài tập

A. WHICH OF THESE SENTENCE ARE TRUE (T) AND WHICH ARE FALSE (F)

1. Mick had a big garden.

2. He grew vegetables and had some chickens.

3. Mick was very poor.

4. The were fence was old, and it had holes in it.

5. Mick wanted a strong fence with. a hole in it.

6. Mick wanted his neighbour's chickens to come into his garden.

B. ANSWER THESE QUESTIONS

1. Where did Mick live?

2. What did he do in his garden?

3. What did he do with his eggs and chickens?

4. What did his neighbour have?

5. What was there between Mick's garden and his neighbour's?

6. Why did the chickens often get through it?

7. What did Mick want Mr Biggs to do?

8. What did he say to him?URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=6525

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn