Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Truyện cười La Hill - Truyện số 32
23/07/2012

A.

It was winter, and Mrs Hermann wanted to do a lot of shopping, so she waited until it was Saturday, when her husband was free, and she took him to the shops with her to pay for everything and to carry her parcels. They went to a lot of shops, and Mrs Hermann bought a lot of things. She often stoped and said, "Look, Joe! Isn't that beautiful!"


He then anwered, "All right, dear. How much is it?" and took his money out to pay for it.

It was dark when they came out of the last shop, and Mr Hermann was tired and thinking about other things, like a nice drink by the side of a warm fire at home. suddenly his wife looked up at the sky and said, "Look at that beautiful moon, Joe!"

Whithout stoping, Mr Hermann answered, , "All right, dear. How much is it?"

B.

Trời mùa đông, bà Hermann muốn đi mua sắm nhiều thứ và đợi đến ngày thứ 7 khi chồng bà rảnh rỗi và dẫn ông đến các cửa hiêụ cùng với bà để trả tiền mua hàng và khuân những gói hàng cho bà. Họ qua nhiều cửa hiệu và bà Hermann mua rất nhiều thứ. Bà thường dứng lại và nói "Nhìn này Joe! Cái này mới đẹp làm sao!"

Sau đó ông trả lời: "ừ! đẹp đấy bà ạ. Cái đó giá bao nhiêu?" và ông lấy tiền ra trả.

Khi họ bước ra khỏi cửa hiệu cuối cùng thì trời đã tối. Ông Hermann mệt mỏi và đang nghĩ đến thứ khác chẳng hạn như một cốc nước ngon lành bên cạnh chiếc lò sưởi ấm áp ở nhà. Bỗng nhiên vợ ông nhìn lên trời và nói:

"Nhìn mặt trăng đẹp chưa kìa Joe!"

Chẳng cần đứng lại ông Hermann đáp, "ừ, đẹp đấy bà ạ. Cái đó giá bao nhiêu?"

C. Bài tập

A. WHICH OF THESE SENTENCE ARE TRUE (T) AND WHICH ARE FALSE (F)

1. Mr Hermann did not go to work o­n Saturdays

2. Mrs Hermann bought the things and paid for them, and Mr Hermann carried them.

3. Mr Hermann came out of the last shop and had a nice drink.

4. Mr Herrmann came out of the last shop and wanted a drink and to sit by the fire at home.

5. Then his wife saw a beautiful picture of the moon in a shop.

6. Mr Herrmann offered to buy the moon for her.

B. ANSWER THESE QUESTIONS

1. Why did Mrs Hermann go shoping o­n Saturday?

2. What did she buy?

3. What did she often say?

4. What did he answer?

6. What was Mr Hermann thinking about when they came out of the last shop?

7. What did his wife say to him?

8. What did he answer?URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=6532

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn