Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Truyện cười La Hill - Truyện số 33
02/08/2012

A.

Mr and Mrs Smith married thirty years ago, and they have lived in the same house since then. Mr Smith goes to work at eight o'clock every morning, and he gets home at half past seven every evening, from Monday to Friday.


There are quite a lot of houses in their street, and most of the neighbours are nice. But the old lady in the house opposite Mr and Mrs Smith died, and after a few weeks a young man and woman came to live in it.

Mrs Smith watched them for a few days from her window and then she said to her husband, "Bill, the man in that house opposite always kisses his wife when he leaves in the morming. And he kisses her again when he comes homes in the evening. Why don't you do that too?"

"Well", Mr Smith answered, "I don't know her very well yet".

B.

Ông bà Smith lấy nhau cách đây 30 năm và suốt từ đó đến nay họ vẫn sống trong một ngôi nhà. Sáng sáng ông Smith đi làm lúc 8 giờ và trở về nhà lúc 7h30' tối đều đặn từ thứ 2 đến thứ 6. Trong phố đó có rất nhiều nhà. Hầu hết hàng xóm láng giềng đều rất tốt. Nhưng rồi bà lão ở ngôi nhà đối diện với ông bà Smith chết và vài tuần sau một đôi nam nữ trẻ đến ở trong ngôi nhà đó.

Trong mấy hôm liền bà Smith quan sát họ qua cửa sổ và nói với chồng: "Bill, anh chàng ở căn nhà đối diện kia sáng nào cũng hôn vợ khi anh ta rời nhà và buối tối khi trở vể anh ta lại hôn vợ. Tại sao ông không làm thế nhỉ?"

"à" ông Smith đáp, "tôi chưa quen biết cô ta nhiều lắm!"

C. Bài tập

A. WHICH OF THESE SENTENCE ARE TRUE (T) AND WHICH ARE FALSE (F)

1. Mr and Mrs Smith lived in the same house for thirty years.

2. Mr Smith does not go to work o­n Saturday.

3. Mr Smith comes home at six o'clock every day.

4. Mrs Smith went to her new neighbour's house.

5. Mrs Smith watched her neighbours from her window.

6. Mrs Smith wanted Mr Smith to kiss their neighbour.

B. ANSWER THESE QUESTIONS

1. When did Mr and Mrs Smith marry?

2. Does Mr Smith go out to work?

3. What are the neighbours like?

4. What happened in the house opposite?

5. Who came to live in the house?

6. What did Mrs Smith do then?

7. What did she say to her husband?

8. And what did he answer?URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=6567

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn