Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Giải Đố vui IQ giữa tuần. Câu hỏi 71
15/08/2012

Câu hỏi 71 :

Cho khoảng cách từ A tới B là 210 dặm. Một chiếc xe đi từ A tới B với một tốc độ tăng thêm 5mph so với tốc độ trung bình của nó thì thời gian cuộc hành trình sẽ giảm được 1h. Hỏi tốc độ trung bình của xe là bao nhiêu?


Lời giải

Gọi vận tốc trung bình của xe là x ta có

Thời gian xe đi với vận tốc x là: 210 ÷ x

Thời gian xe đi với vận tốc tăng thêm 5 mph là: 210 ÷ (x + 5)

Theo giả thiết ta có:

(210 ÷ x) – (210 ÷ (x + 5)) = 1

⇔ 210(x + 5) – 210x = x(x + 5)

⇔ x2 + 5x – 1050 = 0

⇔ x = 30 hoặc x = -35

Vận tốc xe phải là giá trị dương, vậy vận tốc trung bình của xe là 30URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=6589

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn