Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Giải Đố vui IQ giữa tuần. Câu hỏi 73
22/08/2012

Câu hỏi 73 :

Điền số từ 0 đến 11 vào các vòng tròn bên dưới, biết rằng với bất kỳ mỗi vòng tròn, tổng của các số trong các vòng kết nối trực tiếp với nó bằng với giá trị tương ứng trong vòng tròn đó, giá trị được cho như danh sách dưới đây:Lời giải


Với dữ liệu cho sẵn ta có thể điền như sau:URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=6599

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn