Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Thông báo mở thêm chuyên mục mới: HOÀNG SA TRƯỜNG SA
07/09/2012

Trường Sa, Hoàn SaĐể góp phần tham gia cùng toàn xã hội tuyên truyền nhiều hơn nữa thông tin về các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa như một bộ phận lãnh thổ không thể chia cắt của Tổ quốc chúng ta, bắt đầu từ ngày 8 tháng 9 năm 2012, chúng tôi sẽ mở thêm chuyên mục mới: HOÀNG SA – TRƯỜNG SA. Chuyên mục này sẽ bao gồm các bài viết, hình ảnh, tư liệu liên quan đến chủ quyền và hình ảnh con người làm việc, lao động tại Hoàng Sa, Trường Sa.


Chúng tôi mong muốn đóng góp 1 phần nhỏ bé của mình vào sự nghiệp tuyên truyền, cổ động và giác ngộ lòng yêu nước, sự hiểu biết lịch sử, địa lý về các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa đến với các gia đình và nhà trường Việt Nam.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=6623

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn