Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Mô tả kiểu bài học mô phỏng tập viết từ, cụm từ trong phần mềm Bài học tập viết chữ Việt
05/11/2012

tập viết chữ ViệtTheo thiết kế, các bài học tập viết chữ Việt của phần mềm Bài học tập viết chữ Việt sẽ bao gồm các hoạt động (Action). Mỗi hoạt động trong tệp *.tviet sẽ được chọn từ 4 kiểu sau:


1. Tiêu đề.

2. Bài học mô phỏng tập viết bảng chữ cái và chữ số tiếng Việt.

3. Bài học mô phỏng tập viết theo nội dung của SGK Tiếng Việt các lớp 1, 2, 3.

4. Bài học luyện viết chữ Việt theo từ, cụm từ, câu và đoạn văn hoàn chỉnh.

Bài viết này sẽ mô tả chi tiết kiểu hoạt động mô phỏng tập viết theo nội dung của SGK Tiếng Việt các lớp 1, 2, 3 này trong phần mềm. Hoạt động này là các bài học cho phép HS quan sát và học cách viết các từ, cụm từ, câu văn có trong các bài học của SGK Tiếng Việt các lớp 1, 2, 3.

1. Soạn thảo bài luyện

Để bổ sung thêm hoạt động dạng này, trong màn hình soạn thảo tệp *.tviet chỉ cần nháy nút tập viết chữ việttrên thanh công cụ chính, lập tức hoạt động sẽ được bổ sung vào danh sách và nằm cuối cùng trong danh sách này.

Muốn nhập, điều chỉnh một hoạt động chỉ cần nháy chọn hoạt động này trong danh sách bên trái, màn hình bên phải chính là cửa sổ nhập và điều chỉnh dữ liệu cho hoạt động này.

tập viết chữ việt

Chú ý: với các hoạt động loại này, tại vị trí Kiểu form sẽ ghi dòng chữ: Mô phỏng tập viết từ, cụm từ.

Các thao tác trong cửa sổ này như sau:

- Thay đổi, sửa đổi tên của hoạt động tại vị trí Tên hoạt động.

- Tên cụ thể của bài luyện hiện thời được nhập tại vị trí Nội dung bài luyện.

- Trên màn hình bạn sẽ thấy toàn bộ danh sách các từ cần mô phỏng tập viết của bài học hiện thời cùng với các thuộc tính của từng từ. Muốn thay đổi các thuộc tính cho toàn bộ các từ này trong danh sách chỉ cần nháy chuột vào các nút sau từ thanh phía trên.

tập viết chữ việt

Ý nghĩa các nút này từ trái sang phải là: lưới ngang; lưới ô vuông; lưới nền xanh; kiểu chữ 2 li; kiểu chữ 1 li.

- Muốn xóa một từ trong danh sách hãy nháy chọn dòng chữ này và nháy nút tập viết chữ việt.

- Muốn thay đổi thứ tự các từ trong danh sách háy nháy các nút điều khiển tập viết chữ việt, tập viết chữ việt.

- Muốn thay đổi thuộc tính của 1 từ trong danh sách hãy nháy đúp chuột lên dòng chứa từ này hoặc nháy nút tập viết chữ việt để thực hiện việc thay đổi thông tin trong hộp hội thoại sau:

tập viết chữ việt

Thay đổi thông số trong hộp hội thoại và sau đó nháy nút Chấp nhận.

- Muốn bổ sung thêm các từ cần mô phỏng viết, hãy nháy nút tập viết chữ việt.

Hộp hội thoai sau xuất hiện cho phép bổ sung thêm các từ mới (có sẵn trong danh sách).

tập viết chữ việt

- Chọn từ cần bổ sung tại vị trí Nội dung tập viết. Tại đây sẽ hiện toàn bộ danh sách các từ, mẫu từ, mẫu câu của tất cả các bài học chính của SGK Tiếng Việt các lớp 1, 2, 3. Chọn một trong các từ này từ danh sách. Hình ảnh chọn từ như hình dưới đây.

tập viết chữ việt

- Chọn các thuộc tính khác:

+ Kiểu lưới: chọn 1 trong3 kiểu: lưới ô vuông, lưới ngang, lưới bảng xanh.

+ Chọn kiểu chữ là 1 li hay 2 li.

+ Chọn có thể hiện mẫu chữ hay không.

+ Chọn có thể hiện chữ mờ hay không.

Nhập xong nháy nút Chấp nhận để đưa từ này vào danh sách.

Khi nhập xong nháy nút tập viết chữ việt để cập nhật các thay đổi vào hoạt động hiện thời.

Chú ý: nút cập nhật này không thực hiện việc ghi dữ liệu tệp *.tviet ra file. Người dùng vẫn phải thực hiện lệnh ghi tệp ra file.

Để kiểm tra ngay kết quả của việc nhập dữ liệu có thế nháy nút tập viết chữ việt. Nút này nằm ở phía trên cửa sổ soạn thảo, bên dưới thanh công cụ chính. Nút này có tác dụng cho phép trình diễn ngay từ hiện thời.

Các nút tập viết chữ việt, tập viết chữ việt dùng để thay đổi mức của hoạt động hiện thời. Theo qui định mỗi hoạt động có thể nhận các mức 1, 2, 3. Các mức khác nhau thể hiện bằng sự thụt vào trong danh sách các hoạt động của bài học.

2. Trình diễn bài luyện

Trang trình diễn của bài luyện này sẽ có dạng như hình sau.

tập viết chữ việt

Mỗi bài học sẽ bao gồm một vài từ cần mô phỏng tập viết. Các chữ này sẽ hiện trên màn hình tại khung giữa. Muốn chuyển sang các chữ, từ tiếp theo hãy nháy chuột tại vị trí có các số 1, 2, 3, 4 hoặc có thể gõ trực tiếp các phím số.

Với mỗi chữ cần tập viết chúng ta sẽ nhìn thấy:

- Dãy các nút điều khiển chung phía trên màn hình.

- Mẫu chữ viết sẽ hiện phía trên của khung tập viết.

- Trong khung tập viết ta nhìn thấy các nét chữ mờ và điểm đầu của các chữ cần tập viết.

- Các nút điều khiển mô phỏng viết chữ phía dưới màn hình.

- Vị trí xuất phát của chữ viết sẽ được đánh dấu trên màn hình.

Để bắt đầu thực hiện mô phỏng hãy nháy nút tập viết chữ việtđể bắt đầu quá trình mô phỏng tập viết bằng nét bút như hình dưới đây.

tập viết chữ việt


Các nút điều khiển mô phỏng viết tương tự như cửa sổ tập viết chữ và số đã mô tả ở phần trên.

Bắt đầu: Bắt đầu thực hiện mô phỏng viết từ nét đầu tiên.

Dừng lại: Tạm dừng mô phỏng.

Viết tiếp: Thực hiện tiếp mô phỏng bắt đầu từ vị trí đã thực hiện lệnh Dừng lại trước đó.

Thôi viết: Kết thúc mô phỏng.

Chú ý: Muốn quay trở lại trạng thái ban đầu hãy nháy nút Thôi viết, sau đó nháy Viết tiếp.

Các nút điều khiển chung của việc mô phỏng tập viết có ý nghĩa như sau:

tập viết chữ việt

Ví dụ màn hình sau thể hiện khung lưới nền xanh cho bài mô phỏng tập viết chữ này.

tập viết chữ việt


Với chế độ nền xanh thì nét bút sẽ là màu trắng.

Đối với các câu, đoạn văn dài chúng ta sẽ nhìn thấy có thêm 2 nút điều khiển nữa ở phía dưới màn hình. Ý nghĩa các nút này như sau:

tập viết chữ việt

Nút tập viết chữ việtcó ý nghĩa sẽ chuyển nhanh sang từ tiếp theo của câu.

Nút tập viết chữ việt có ý nghĩa chuyển nhanh về từ trước đó của câu.

Bùi Việt Hà, Công ty Công nghệ Tin học Nhà trườngURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=6779

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn