Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Các dự đoán nổi tiếng của những người nổi tiếng
15/01/2007

“Trong tương lai các máy tính sẽ nặng không quá 1,5 tấn”. Dự đoán của tạp chí Cơ học cho mọi người, năm 1049.

“Tôi nghĩ rằng thị trường máy tính toàn thế giới sẽ chỉ cần 5 chiếc máy tính”. Thomas

Watson, chủ tịch hãng IBM, 1943.


“Tôi đã đi khắp đất nước và đã nói chuyện với rất nhiều người nổi tiếng và tôi khẳng định rằng tương lai của công nghệ xử lý dữ liệu sẽ kéo dài không quá một năm nữa”. Tổng biên tập hãng xuất bản sách Prentice Hall, năm 1957.

“Cái đó thì có gì là tốt đâu?” – đó là lời nhận xét của giám đốc phòng Hệ thống máy tính của công ty IBM phát biểu năm 1968 về các chip vi xử lý.

“Không có bất cứ lý do gì chứng tỏ rằng mọi người đều muốn có máy tính tại nhà của mình” – đó là phát biểu của chủ tịch hãng DEC, năm 1977.

"640K là quá đủ cho tất cả mọi người." - Bill Gates, chủ tịch công ty Microsoft, năm1981.URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=694

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn