Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Phần mềm và phụ nữ
23/01/2007

-Phụ nữ cũng như phần mềm máy tính: Giao diện đẹp chưa chắc chạy đúng. Chạy đúng chưa chắc đã chạy ngon. Chạy ngon chưa chắc đã dễ bảo trì.


Mà nếu một phần mềm có đủ hết các yêu cầu trên thì chưa chắc gì mua được, mà dù có mua được đi nữa thì chưa chắc gì chúng ta có đủ trình độ quản lý. Nếu có đủ trình độ quản lý... thì cũng phập phồng lo sợ mấy thằng hacker nó ... hót mấtURL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=701

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn