Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong http://www.schoolnet.vn

Học iQB 7.0 qua hình ảnh. Lệnh Khởi tạo CSDL Ngân hàng câu hỏi mới
15/04/2013

Bắt đầu từ hôm nay, chúng tôi sẽ lần lượt đưa lên Website các bài viết hướng dẫn sử dụng các chức năng chính của bộ phần mềm iQB 7.0 thông qua các hình ảnh.


Bài viết này sẽ trình này chức năng Khởi tạo mới các CSDL ngân hàng câu hỏi. Lệnh này có trong các phần mềm iQB LeoiQB Cat. Các CSDL Ngân hàng câu hỏi là các tệp có khuôn dạng *.iqb. Mỗi Ngân hàng câu hỏi là một tệp *.iqb.1. Giao diện chính của lệnh Khởi tạo ngân hàng câu hỏi


URL của bài viết này::http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=7047

© Cong ty Cong Nghe Tin hoc Nha truong contact: sales@schoolnet.vn